Tag - Cisco TelePresence

Giải pháp hội nghị truyền hình Cisco TelePresence

Tổng quan Cisco TelePresence là một giải pháp tiêu chuẩn cho hội nghị truyền thông cung cấp các trải nghiệm ba chiều, cá nhân, kết nối các nhóm và cá nhân theo nhiều cách khác nhau, mở rộng cộng tác trực diện trong phạm vị doanh nghiệp, các đối tác và nhà cung cấp. Không còn bó hẹp trong mục đích tiết kiệm chi phí đi lại khi tổ chức các cuộc họp như truyền thống, Cisco TelePresence hướng đến [...]

Read more...