Tag - Symantec Backup Exec 2012

Sao lưu, khôi phục dữ liệu của Symantec

Symantec Backup Exec 12 là giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu đáng tin cậy, tối ưu cho các tổ chức sử dụng nền tảng Windows, giải pháp này hiện đã hỗ trợ Windows 2008. Với kỹ thuật phục hồi mịn (granular recovery  technology)  và  công  nghệ  sao  lưu  liên  tục  (continuous  data  protection) Backup  Exec  12  bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho dữ liệu và duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống thông qua [...]

Read more...